Ik fiets weer mee voor de Nierstichting

Per Verzaal

( 125 km )

Opgehaald

140
9% bereikt van mijn streefbedrag € 1.500

Zaterdag 10 september 2022:

Zie mijn/ onze motivatie op de Nierstichting brochure van de draagbare kunstnier: https://draagbarekunstnier.nierstichting.nl/#_ga=2.81963167.866535607.1650722865-949367502.1650722865