Algemene voorwaarden

V12 26-01-2022 | 15:21:04

De Tour der Lage Landen van de Nierstichting is geen wedstrijd, het is een toertocht. Het doel is om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van de  draagbare kunstnier. Als je deelneemt aan de Tour der Lage Landen gelden voor jou de volgende regels.

Toegestane vervoermiddelen zijn:
Alleen op spierkracht voortbewogen fietsen.

Tour der Lage Landen zaterdag 10 september 2022

 • Start en finish bij Bistro Le Soigneur in Plombières in België.
 • Bij inschrijving verklaar je dat je akkoord en bekend bent met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • Bij niet-naleving van de algemene voorwaarden kan de organisatie je uitsluiten van deelname.
 • Je zet je volledig in om het streefbedrag van 500 euro te behalen en je doet dit m.b.v. je actiepagina. Eventueel contante donaties en financiële voordelen in het kader van Tour der Lage landen maak je over op je actiepagina.

I. Inschrijving

 1. De inschrijving start op 1 februari 2022 en sluit bij het bereiken van 80 deelnemers of op 1 september 2022. Let op: inschrijving gebeurt m.b.v. je e-mailadres, dit e-mailadres kan maar voor één persoon gebruikt worden, dus niet ook voor een partner die zich ook wil inschrijven.
 2. De inschrijving is definitief wanneer je:
  a. je hebt aangemeld via de website tourderlagelanden.nl.
  b. een keuze hebt gemaakt voor het premium of het basispakket. Iedere deelnemer doet een betaling van 99 euro via de website.
  c. een keuze hebt gemaakt voor de 95 of 125 km.
 3. Teamleden kunnen zich inschrijven bij het team.
 4. Alle deelnemers ontvangen een Nierstichting-wielershirt, eten en drinken onderweg en een afsluitend drankje in Plombières. Ook mogen alle deelnemers gratis meedoen aan de trainingsrit.

II. Inschrijfvoorwaarden

 1. Je inschrijving is per e-mail bevestigd.
 2. Het inschrijfgeld voor het basispakket bedraagt 135 euro.
 3. Het inschrijfgeld voor het premiumpakket bedraagt 285 euro.
 4. Het inschrijfgeld voor het luxe pakket bedraagt 325 euro.
 5. Je gaat akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Nierstichting, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 6. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgelden worden niet geretourneerd, ook niet bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. Tour der Lage landen levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 7. Indien een deelnemer door medische redenen niet mag mee doen en dit medisch advies vóór 1 juli 2022 is overlegd met de organisatie (via info@tourderlagelanden.nl) dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt dat:
  a. In geval van restitutie door medische redenen zal er geen Tour der Lage Landen wielershirt worden geleverd.
  b. Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet geretourneerd.
 8. Je bent verplicht om op zaterdag 10 september 2022 het Tour der Lage landen wielershirt van 2022 te dragen.
 9. Je moet de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Tour der Lage Landen-organisatie opvolgen.
 10. Van elke deelnemer, individueel of teamlid, verwachten we dat die zich tot het uiterste inspant om een minimale bijdrage van 500 euro bijeen te brengen. En daarbij zal de deelnemer contante donaties en financiële voordelen in het kader van Tour der Lage landen overmaken op zijn/haar actiepagina.
 11. Je houdt je persoonlijke actiepagina bij op de website, teamcaptains houden ook de teampagina bij. Via deze actiepagina kan de deelnemer zijn donaties werven en zien welk totaalbedrag aan donaties hij/zij heeft ontvangen.
 12. Tour der Lage Landen en jouw gezondheid
  Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. Deelname aan Tour der Lage Landen moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het inzicht in je conditie en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.
 13. Deelname aan Tour der Lage Landen is op basis van eigen risico.

III. Veiligheid

 1. Tijdens beklimmingen en afdalingen is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.
 2. Op de koersdag is de maximumsnelheid voor de dalende fietser 45 km/uur.
 3. Je moet zelf afdoende verzekerd zijn tegen alle schade die je eventueel aanbrengt aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in Nederland, België en Duitsland en voor dit evenement. Ook moet je beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Nederland, België en Duitsland, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 4. Je moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Als je verzekeringsmaatschappij dit heeft uitgesloten, moet je je hiervoor apart verzekeren.
 5. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

IV. Aanwijzingen organisatie, autoriteiten en overtreding daarvan

 1. Je moet de aanwijzingen van de Tour der Lage Landen-organisatie onmiddellijk opvolgen.
 2. Je moet de aanwijzingen van de plaatselijke autoriteiten onmiddellijk opvolgen.
 3. De Nederlandse, Belgische en Duitse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden gerespecteerd.
 4. Bij ongeoorloofd gedrag kun je door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

V. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan Tour der Lage Landen is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.


Verklaringen bij het inschrijven
Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van Tour der Lage landen en zal dienovereenkomstig handelen. Ik geef de Nierstichting toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement Tour der Lage Landen. De Nierstichting zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Deelname aan Tour der Lage Landen is een zware, lichamelijke inspanning. Ik heb kennisgenomen van het feit dat daarvoor een goede conditie noodzakelijk is. Een gedegen voorbereiding/trainingsprogramma draagt daaraan bij. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar kan goed inzicht verschaffen in mijn fysieke gesteldheid en daarmee ook bijdragen aan een goede voorbereiding en valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.
1 februari 2022